Första Korintierbrevet 1:3

Första Korintierbrevet 1:3 SFB15

Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela