Första Timoteusbrevet 4:4

Första Timoteusbrevet 4:4 SFB15

Allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela