Parallell
4
Ett liv efter Guds vilja
1 #Rom 6:7, 1 Petr 2:21. När nu Kristus har fått lida till kroppen ska också ni beväpna er med samma sinne. Den som fått lida till kroppen har slutat med att synda, 2 #Rom 12:2, 2 Kor 5:15, Gal 2:20. så att han resten av tiden här i sin kropp inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja.
3 #Ef 2:1f, 4:17f, Tit 3:3. Länge nog har ni levt som hedningarna vill – i orgier, begär, fylleri, supkalas, vilda fester och förbjudna avgudakulter. 4 Därför blir de förvånade och hånar er när ni inte längre följer med och kastar er ut i samma ström av utsvävningar. 5 #Apg 10:42, 2 Tim 4:1. Men de ska stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda. 6 #1 Tess 4:14. Det var därför evangeliet förkunnades också för dem som nu är döda, för att de skulle dömas till kroppen så som människor döms men leva i anden så som Gud lever.
7 #Rom 13:11f, 1 Petr 5:8, 1 Joh 2:18. Slutet på allting är nära. Var därför kloka och nyktra så att ni kan be. 8 #Ords 10:12, Jak 5:20, 1 Petr 1:22. Framför allt ska ni visa uthållig kärlek till varandra, för kärleken överskyler många synder.#4:8 Ords 10:12. 9 #Rom 12:13. Var gästfria mot varandra utan att klaga.
10 #Matt 25:14f, Luk 12:42, 1 Kor 12:4f. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 11 #Rom 12:6f, 1 Kor 10:31. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.
Glädje under lidandet
12 #Jes 48:10, Jak 1:2f, 1 Petr 1:6f. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er. 13 #Rom 8:17f, Fil 3:10, Kol 1:24. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet.
14 #Matt 5:10f, 1 Petr 3:14. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, för härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er. 15 #Ef 4:28, 1 Petr 2:20. Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. 16 #Apg 11:26, Fil 1:20. Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet.
17 Tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad blir då slutet för dem som inte lyder#4:17inte lyder Annan översättning: "inte vill tro". Guds evangelium? 18 #Luk 23:31, Apg 14:22, 1 Kor 3:13f, 1 Petr 1:6. Och om den rättfärdige knappt blir frälst, hur går det då för den gudlöse och syndaren?#4:18 Ords 11:31 (Septuaginta). 19 #Ps 31:6, Luk 23:46, 1 Petr 4:13. Därför ska de som får lida efter Guds vilja anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare och göra det som är gott.