Första Johannesbrevet 1
SFB15
1
Livets Ord
1 #Joh 1:14, 20:27, 2 Petr 1:16. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi: Livets Ord#1:1Livets OrdDvs Kristus. Jfr Joh 1, som inleds på ett liknande sätt.. 2 #2 Tim 1:10. Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. 3 #Joh 17:20f, 1 Kor 1:9. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. 4 #Joh 15:11, 2 Joh v 12. Detta skriver vi för att vår glädje#1:4vår glädjeAndra handskrifter: "er glädje". ska bli fullkomlig.
Vandra i ljuset
5 #1 Tim 6:16, Jak 1:17. Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 6 #Joh 3:21, 1 Joh 2:4. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 7 #Ef 5:8, Hebr 9:14, Upp 1:5, 7:14. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 8 #1 Kung 8:46, Ords 20:9, Rom 3:10f. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9 #Ps 32:5, Ords 28:13. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015