Första Korintierbrevet 6:6

Första Korintierbrevet 6:6 SFB15

I stället går broder till domstol med broder, och detta inför otroende.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela