Första Korintierbrevet 6:19

Första Korintierbrevet 6:19 SFB15

Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Första Korintierbrevet 6:19

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Korintierbrevet 6:19