Första Korintierbrevet 6:17

Första Korintierbrevet 6:17 SFB15

Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela