Första Korintierbrevet 6:14

Första Korintierbrevet 6:14 SFB15

Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt ska han uppväcka även oss.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela