Första Korintierbrevet 5:13

Första Korintierbrevet 5:13 SFB15

De utomstående ska Gud döma. Driv bort från er den som är ond!
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela