Första Korintierbrevet 4:20

Första Korintierbrevet 4:20 SFB15

Guds rike består inte i ord utan i kraft.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela