Första Korintierbrevet 14:33

Första Korintierbrevet 14:33 SFB15

för Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom i alla de heligas församlingar
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela