Första Korintierbrevet 12:9

Första Korintierbrevet 12:9 SFB15

En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela