Första Korintierbrevet 12:8

Första Korintierbrevet 12:8 SFB15

Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av kunskap genom samme Ande.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Korintierbrevet 12:8