Första Korintierbrevet 12:27

Första Korintierbrevet 12:27 SFB15

Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela