Första Korintierbrevet 12:2

Första Korintierbrevet 12:2 SFB15

Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Korintierbrevet 12:2