Första Korintierbrevet 12:18

Första Korintierbrevet 12:18 SFB15

Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela