Första Korintierbrevet 12:14

Första Korintierbrevet 12:14 SFB15

Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela