Första Korintierbrevet 11
SFB15
11
Kvinnan i församlingen
1 #1 Kor 4:16. Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel. 2 Jag berömmer er för att ni tänker på mig i allt och håller fast vid den undervisning som jag har fört vidare till er. 3 #1 Mos 3:16, Ef 5:23. Nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. 4 Om en man ber eller profeterar med något på huvudet vanärar han sitt huvud.
5 Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet,#11:5utan något på huvudetUnder antiken täckte gifta kvinnor, särskilt judinnor, normalt sitt hår med en slöja utanför hemmet. Inom vissa mysteriekulter förbjöd man dock huvudbonad under ritualerna, och det kan ha påverkat Korintförsamlingens kvinnor. så vanärar hon sitt huvud. Det är samma sak som att ha håret avrakat. 6 För om en kvinna inte har något på huvudet kan hon lika gärna klippa av sig håret. Men om det är en skam för en kvinna att klippa eller raka av sig håret, så bör hon ha något på huvudet.
7 #1 Mos 1:27. En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Men kvinnan är mannens ära, 8 #1 Mos 2:23. för mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. 9 #1 Mos 2:18. Och mannen skapades inte för kvinnan, utan kvinnan för mannen. 10 Därför bör kvinnan ha en makt på huvudet#11:10en makt på huvudetNågot som täcker huvudet som tecken på bejakande av auktoritetsordningen. för änglarnas skull.#11:10för änglarnas skullAntingen heliga änglar närvarande vid församlingens gudstjänst eller fallna änglar som söker förleda de troende.
11 Men i Herren är kvinnan inte oberoende av mannen eller mannen oberoende av kvinnan. 12 #Rom 11:36. För liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Och allt kommer från Gud.
13 Döm själva: passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet? 14 Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår 15 men en ära för en kvinna, eftersom hon har fått håret som slöja? 16 #1 Tim 6:4. Men om någon har lust att strida om detta har vi ingen sådan sed, inte heller Guds församlingar.
Rätt nattvardsfirande
17 När jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte,#11:17berömmer jag er inteInnebär i sak: klandrar jag er skarpt (se vers 20, 22). för era sammankomster är mer till skada än till nytta. 18 #1 Kor 1:10f. Först och främst hör jag att det förekommer splittring bland er när ni möts i församlingen, och till viss del tror jag att det är så. 19 #1 Joh 2:19. Det måste finnas partier bland er, för att visa vilka av er som är äkta.
20 Men när ni samlas går det inte att#11:20går det inte attAnnan översättning: "är det inte för att". fira Herrens måltid#11:20Herrens måltidfirades vid denna tid i samband med en hel måltid, den s k agapen eller kärleksmåltiden., 21 för när ni äter tar var och en genast för sig av sin egen mat. Den ene är hungrig, den andre berusad. 22 #Jak 2:5f. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och förödmjukar dem som inget har? Vad ska jag säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för det här kan jag inte berömma er.
23 #Matt 26:26f, Mark 14:22f, Luk 22:19f. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag fört vidare till er: Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, 24 tackade Gud, bröt det och sade: "Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig." 25 På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: "Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig." 26 #Matt 26:29. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer.
27 #Hebr 10:29. Den som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt syndar därför mot Herrens kropp och blod. 28 Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. 29 Den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. 30 Därför finns det många svaga och sjuka bland er, och ganska många är insomnade. 31 Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda. 32 #Hebr 12:5f. Men när vi döms fostras vi av Herren, för att inte bli fördömda tillsammans med världen.
33 Alltså, mina bröder: när ni samlas för att äta, så vänta på varandra. 34 Om någon är hungrig ska han äta hemma, så att er sammankomst inte blir till en dom för er. Allt det andra ska jag ge föreskrifter om när jag kommer.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015