Jesus Film Project

A do një mënyrë të re për t'u treguar njerëzve për Jezusin?

Te Jesus Film Project®, ne ekzistojmë për t'ju ndihmuar të arrini njerëz me ungjillin, kudo ku jeni. Këtu, ju mund të gjeni media në mbi 1,400 gjuhë për t'ju pajisur të ndani mesazhin e Jezusit me të tjerë në gjuhën e tyre të nënës. Gjetja e burimeve të duhura nuk ka qenë kurrë më lehtë se tani. Ju mund të zbuloni strategji të reja dhe filma të rinj në http://jesusfilmproject.org, ose instaloni aplikacionin tonë në http://app.jesusfilmmedia.org.

Uebfaqja e botuesit