bible icon

Sill fuqinë e Programit të Biblës në shërbesat e kishës tënde.

Gjithçka që i duhet kishës tënde për t'u angazhuar me mesazhin tënd dhe për ta ndarë me të tjerë. Falas, pa letër dhe tashmë i instaluar në miliona pajisje.

move down

Ndihmo komunitetin tënd të përfitojë më shumë nga mesazhet tuaja.

Pjesëmarrësit mund të ndjekin së bashku, të angazhohen me Shkrimet, të mbajnë shënime dhe madje të ruajnë kopjen e tyre të personalizuar për referencë të ardhshme.

move down

Përmbajtja juaj në smartfonin e tyre.

Skica të mesazhit, njoftime, lidhje për të dhuruar online… gjithçka ju duhet për t'i komunikuar kishës suaj, të ndash gjithçka — 100% falas.

move down

Drejtoji njerëzit më shumë drejt Biblës.

Lexime devocionale dhe plane të leximit të rekomanduara të cilat do e mbajnë të lidhur komunitetin tuaj me Shkrimin gjatë gjithë javës.

move down

E fuqishme nuk ka pse të jetë e koklavitur.

Easily create Events from any web-connected Mac or PC. Simply drag-and-drop each of your Event pieces into place, rearranging, editing, and tweaking as you go.

All the building blocks you need…to make exactly the Events you want.

Flexible modules save you time and effort. Combine elements to create new Events from scratch. Or reuse your existing Events and modify them as necessary. Even copy existing Events and modify them to suit completely different types of gatherings. All along the way, Preview lets you see your Event content exactly as your attenders will.

Text Module Text Module

Outlines, key points, discussion questions… Share any text content that will help your attenders follow along with your message as it’s happening.

Bible References Bible References

Display passages right where your message refers to them, linked to any of the Bible App’s 1200+ versions, in 900+ languages — no copying or pasting required.

Reading Plans Module Reading Plans Module

Krijoni lidhje me Planet e Biblës dhe Devocionet që lidhen me pikat e mësimit tuaj, duke e ndihmuar audiencën të përfshihet me Fjalën e Perëndisë gjatë javës.

External Links Web Links Module

Put your audience just one tap away from online giving, volunteer signup, or church home pages. Drop a link to any external site directly inside your Event.

Image Module Moduli i figurës

Bring your Event to life with series art, photos, Verse Images, and more. Attenders can easily share Event images to their social media, taking your message viral.

Announcement Module Moduli i njoftimeve

Easily distribute all your timely, important information: church news, calendar events, programs, classes, volunteer and missions opportunities, and more.

Multiple Locations Vendndodhjet & Oraret

Let people know where and when your Event is taking place — even for Events happening at multiple times and locations.

Duplicate Events Duplicate Events

Kurseni kohë dhe përpjekje. Krijoni shpejt Ngjarje të reja duke kopjuar ato ekzistuese dhe duke i ndryshuar me të dhënat e përditësuara.

Cost Savings Kursime të Kostove

Kurse para për printimin dhe përdor më pak letër… madje edhe duke arritur njerëz me një platformë që ka më shumë se 200 milionë instalime.

piggy-bank-image
Një kishë e zakonshme shpenzon 10.000 $ në vit
për të printuar buletine. Ngjarjet të ndihmojnë t'i ulësh ose
edhe t'i eliminosh këto kosto.

Dëshmi

Bill White

“We were excited to implement YouVersion in our ministry, especially the Events section, where we insert each week’s teaching notes and comments. Our people appreciate having the notes at their fingertips, sharing them, and saving them. We’ve redirected thousands of dollars to other ministry needs by replacing printed programs!”

Pastor Bill White
Christ Journey Church

Herbert

“YouVersion Events is a valuable resource for our church family. The ability for our people to follow along with sermon notes and Scriptures during our messages creates powerful engagement and impact.”

Pastor Herbert Cooper
People’s Church

Cindy Beall

“We use Events for all of our sessions, allowing our attendees to have the notes and Scriptures from the speakers right in front of them. Events has saved us printing thousands of pages! Setting up an Event is incredibly easy, and it’s always published at the exact time we need it.”

Cindy Beall
Leading and Loving It
Director of Equip

bible icon

Events is all-new, entirely free, and only in the Bible App.

A revolution in Bible engagement is taking place within our lifetimes. Installed on more than 220 million unique devices so far (and counting), the Bible App is helping people in every country on earth connect more with God’s Word. And now, through Events, we’re happy to offer the reach of that platform to you.

Let’s get you started.

Get your first Event ready to share in the Bible App in less than ten minutes. All you need is a Mac or PC and a free YouVersion account.

Create an Event