Kolosianëve 2:12

Kolosianëve 2:12 ALBB

të varrosur bashkë në të në pagëzim, ju edhe u ringjallët bashkë në të, me anë të besimit në fuqinë e Perëndisë që e ka ringjallur prej së vdekurish.
ALBB: Bibla Shqip
Ndaje