Gjoni 1:34

Gjoni 1:34 AL

Unë e kam parë dhe dëshmoj se ky është Biri i Perëndisë».
AL: Bibla Shqip 2018 "Së bashku"
Ndaje