Gjoni 1:14

Gjoni 1:14 AL

Dhe Fjala u mishërua e banoi mes nesh. Ne e pamë lavdinë e tij, lavdi e Birit të vetëmlindur të Atit, plot hir dhe të vërtetë.
AL: Bibla Shqip 2018 "Së bashku"
Ndaje

Gjoni 1:14

Ndaje