Parallel

Génesis 50

50
1Joseymi taytanta abrazaykuspa waqastin muchaykurqa. 2Chay-mantam José kamachirqa atiendeqnin medicokunata hampikunawan taytanpa cuerponta chakichinankupaq, chaymi Israelpa cuerponta medicokuna chakichirqaku. 3Tawa chunka punchawpim chakichirqaku, chayna punchawpi chakichina kasqanrayku. Egipto runakunañataqmi qanchis chunka punchaw Jacobmanta waqarqaku. 4Chay llaki punchawkuna pasaruptinmi rey Faraonpa wasinpi kaqkunata José rimapayarqa:
Ama hina kaspaykichikyá Faraonta rimapayaykapuwaychik. 5#Gn 47.29-31.Taytaymi jurachiwarqa kaynata: “Wañukuptiyqa Canaán lawpi sepultura toqosqaypim pampawanki” nispa. Chaynaqa, ama hina kaspayá taytayta pamparamunaypaq kachaykuwachun, chayllam kutiramusaq, nispa.
6Hinaptinmi Faraón nirqa:
Rispaykiyá juramento ruwasqaykiman hina taytaykita pamparamuy, nispa.
7Chaymi taytanta pampananpaq José rirqa, paywantaqmi rirqa Faraonpa kamachikuyninpi llapallan yanapaqninkunapas, wasinpi ancianokunapas hinaspa Egipto nacionpi llapallan ancianokunapas.
8Rirqakutaqmi Joseypa ayllunkunapas, llapallan wawqenkunapas. Gosén allpapiqa qeparurqaku warmakunawan, ovejakunawan hinaspa vacakunallañam. 9Joseywanmi rirqaku achkallaña runakuna, carretakunapas hinaspa caballokunapi silladakunapas. 10Jordán mayupa chimpan Atad eraman chayaruspankum llumpa-llumpayta waqarqaku. Chaypim José qanchis punchawpuni taytanmanta duelopi karqa.
11Chay llaqtapi yachaq cananeokunañataqmi Atad erapi waqasqankuta qawaspanku nirqaku: “Egipto runakunapa hatun llakinmi kayqa” nispanku. Chayraykum #50.11 Hebreo simipi Abel-mizraim ninanqa: “Egipto runakunapa allpan” ninanmi.“Abel-mizraim” nispa chay erata suticharqaku, chay eraqa Jordán mayupa chimpanpim kachkan. 12Israelpa churinkunam taytankupa kamachisqanman hina ruwaspanku, 13#Hch 7.16.Canaán lawman aparqaku, hinaspam Macpela chakrapi kaq machaypi pamparqaku. Chay chakratam rantirqa Abraham Het casta Efronmanta, mirayninkuna chaypi pampakunanpaq; chay chakraqa Mamre llaqtapa chimpanpim kachkan.
14Chaymantam Joseyqa wawqen-kunawan hinaspa kuyaqninkunawan, Jacobta pamparuspanku Egipto nacionman kutirqaku.
Wawqenkunata José kallpanchasqanmanta
15Taytanku wañukuptinmi Joseypa wawqenkuna ninakurqaku:
Joseyqa ichapas cheqniwachkanchik, hinaspaqa vengakuruwasunmi tukuy mana allin ruwasqanchikmanta, nispanku.
16Chaymi Joseyta nichimurqaku:
“Taytanchikmi manaraq wañukuchkaspa kamachikurqa, 17qanman kaynata ninaykupaq: Ruegakuykim wawqekikunapa mana allin ruwasusqaykita hinaspa huchallikususqaykita pampachaykunaykipaq, nispa. Chaynaqa, wawqellayku José, kunanmi ruegakuykiku: Mana allin ruwasqaykumanta pampachaykuwayku, ñoqaykupas taytanchikpa Diosnin yupaychaqmi kaniku”, nispanku.
Chaynata willaptinkum Joseyqa waqakurqa. 18Hinaptinmi wawqenkuna hamuspa paypa qayllanpi kumukuykuspa nirqaku:
Kunanqa makikipim kaniku, criadoykikunañam kaniku, nispanku.
19Joseyñataqmi nirqa:
Ama manchakuychikchu, ñoqaqa manam Dioschu kani. 20Qamkunam ñoqapa contraypi mana allinta tantearqankichik, ichaqa Diosmi allinpaq tikrarurqa, kay qawasqaykichikpi hina ruwananpaq, chaynapi achka runakunata kawsachinanpaq. 21Chaynaqa, ama manchakuychikchu. Ñoqam qamkunatapas churikichikkunatapas uywasqaykichik, nispa.
Chaynatam Joseyqa paykunata consuelarqa, hinaspam kuyakuywan rimapayarqa.
Joseypa wañukusqanmanta
22Joseymi taytanpa ayllunkunapiwan Egipto nacionpi yacharqa. Joseyqa pachak chunka watatam kawsarqa. 23Rikurqam Efrainpa churinkunata, willkankunapa willkantapas. Manasespa churin Maquirpa churinkunatapas uywarqam.
24Huk punchawmi wawqenkunata José nirqa:
Wañukusaqñam ñoqaqa, ichaqa Diosmi cheqaptapuni watukamusunkichik, hinaspam kay nacionmanta kutichisunkichik Abrahamman, Isaacman hinaspa Jacobman prometesqan allpaman, nispa.
25 # Ex 13.19; Jos 24.32; Heb 11.22. Chaymantam Israelpa mirayninkunata jurachispan José nirqa:
Diosmi cheqaptapuni watukamusunkichik, chayna kaptinmi tulluykunata kaymanta apankichik, nispan.
26Joseymi pachak chunka watanpi wañukurqa, chaymi hampikunawan chakichispanku huk cajonpi Egipto nacionpi waqaycharqaku.