Parallel

Génesis 48

48
Iskay willkankunata Jacob bendecisqanmanta
1Kaykunapa qepantam Joseyman willaykamurqaku: “Taytaykim onqochkan” nispanku, chaymi churin Manasestawan Efrainta pusaspan José rirqa. 2Jacobmanmi willarqaku: “Churiki Joseymi hamuchkan” nispanku. Hinaptinmi Israelqa kallpanchakuywan hatarispan camanpi tiyaykurqa, 3#Gn 28.13-14.hinaspam Joseyta nirqa:
Tukuy Atiyniyuq Diosmi Canaán lawpi Luz sutiyuq llaqtapi rikuriykuwaspan 4niwarqa: “Ñoqam churisapata ruwasqayki, achka nacionkunataqmi hatarinqa miraynikimanta. Kay allpatam wiñay herencianku kananpaq miraynikikunaman qosaq” nispan. 5Kay Egipto nacionman manaraq hamuchkaptiy kaypi naceq churiki Efrainwan churiki Manasesqa ñoqapa churiykuna hinam kanqa, imaynam Rubenwan Simeón hina. 6Paykunapa qepanta nacemuqkunam ichaqa Efrainpa hinaspa Manasespa sutinpi herenciata chaskinqaku. 7#Gn 35.16-19.Pada-narammanta kutimuchkaptiymi mamayki Raquel wañukurqa, Canaán law Efrata llaqtaman riq ñanpa hichpanpi, chaypim pampamurqani. Chay Efrata llaqtapa huknin sutinqa Belenmi, nispa.
8Israelmi Joseypa churinkunata riku-ruspa nirqa:
¿Pikunataq paykunaqa? nispa.
9Chaymi José nirqa:
Paykunaqa Diospa qowasqan, kay Egipto nacionpi naceq churiykunam, nispa.
Hinaptinmi Jacob nirqa:
Asuykachimuway bendeciykunaypaq, nispa
10Israelpa ñawinkunam tumpallataña qawakurqa yuyaqña kasqanrayku, chaymi Joseypa churinkuna asuykuptinku Israel abrazaykuspa muchaykarirqa. 11Hinaspam Joseyta nirqa:
Manañam piensarqanichu qam rikuykuytaqa, aswanqa Diosmi munan qamtapas chaynallataq churikikunatapas qawaykunayta, nispa.
12Chaymi Joseyqa taytanpa moqonmanta warmakunata asurichispan qonqoranpa kumuykurqa. 13Joseymi iskaynin churinkunata hapiykuspa taytan Israelman asuykachirqa. Efraintam hapirqa alleq makinwan, Manasestañataqmi ichoq makinwan, hinaptinmi Efrainqa Israelpa ichoq lawninpi karqa, Manasestañataqmi alleq lawninpi. 14Ichaqa Israelmi alleq makinta haywariykuspan sullka kaq Efrainpa umanman churaykurqa, ichoq makintañataqmi Manasespa umanman. Manasés piwi kasqanta yachastinmi chaynataqa ruwarqa. 15Joseyta bendecispanmi kaynata nirqa:
“Taytay Abrahampa, Isaacpa servisqan Diosmi,
nacesqay punchawmantapunim kunankama waqaychawarqa.
16Tukuy mana allinmanta libraqniy angelyá kay warmakunata bendecichun.
Ñoqapa sutiy, taytay Abrahampa sutin chaynataq
taytay Isaacpa sutinpas paykunantakama yuyarisqa kachun.
Kay pachapiyá sinchillataña mirachunku”, nispa.
17Efrainpa umanman Jacob alleq makinta churasqanta qawaykuspanmi Joseyqa hukmanyarurqa, chaymi Efrainpa umanmanta hapiykuspa Manasespa umanman churarurqa. 18Hinaspam taytanta José nirqa:
Taytáy, amayá chaynataqa ruwaychu, Manasesmi piwi churiyqa, paypa umanman alleq makikitaqa churaykuy, nispan.
19Taytanñataqmi mana munaspan nirqa:
Yachanim churilláy, Manasespa mirayninpas hatun nacionmi kanqa, ichaqa sullkanmi aswan allin qawasqaqa kanqa, mirayninmantapas achka nacionkunam hatarinqa nispa.
20 # Heb 11.21. Chay punchawmi bendecispan Jacob kaynata nirqa:
Qamkunapa sutikichikpim
Israelpa mirayninkuna bendecinakuspanku ninqaku:
“Diosyá yanapasunki
Efraintawan Manasesta hina”, nispanku.
Puntataqa Efrainpa sutintam rimarirqa Manasespa sutinmantaqa. 21Chaymantam Joseyta Israel nirqa:
Ñoqaqa wañukusaqñam, ichaqa Diosmi qamkunawan kanqa, hinaspam ñawpaq taytaykichikkunapa allpanman kutichisunkichik. 22Wawqekikunaman qosqaymantapas mastaqa qanmanmi qoyki, chay allpaqa amorreokunamanta espadaywan chaynataq flechaywan qechusqay Siquem orqokunam karqa, nispa.