Parallel

Génesis 45

45
Wawqenkunawan José reqsichikusqanmanta
1 # Hch 7.13. Joseymi llapallan serviqninkunapa qayllanpi waqayta manaña aguantaspan nirqa:
¡Qayllaymanta llapallaykichik lloqsiychik! nispan.
Chaymi serviqninkuna lloqsiruptinku wawqenkunawan José reqsichikurqa, 2hinaspam qaparispa waqakurqa, chaytam Egipto runakunapas uyarirurqaku, Faraonpa wasinpi kaqkunapas yacharurqakum. 3Wawqenkunatam José nirqa:
Ñoqaqa Joseymi kani, ¿kawsachkanraqchu taytanchik? nispa.
Wawqenkunañataqmi manchakuymanta mana ima niytapas atirqakuchu. 4Chaymi wawqenkunata José nirqa:
Asuykamuwaychik, nispa.
Paykuna asuykuptinkum nirqa:
Ñoqaqa Egipto nacionman rantikamusqaykichik wawqekichik Joseymi kani. 5Ama llakikuychikchu nitaq ñakakuychikchu kayman rantikamuwasqaykichikmantaqa. Aswanqa achka runakunata kawsachinaypaqmi Dios puntachimuwarqa.
6Iskay watañam kay allpapi muchuy karun, chaywanpas pichqa watatawanraqmi kanqa. Manam tarpuypas nitaq cosechapas kanqachu. 7Diosmi puntachimuwarqa kay pachapi miraynikichikta chaynataq qamkunatapas llumpayta yanapaspay kawsachinaypaq. 8Chaynaqa, manam qamkunachu kaymanqa kachamuwarqankichik, aswanqa Diosmi; paytaqmi Faraonpa umachaqninta churaruwan, chaynapi lliw wasinpipas, Egipto nacionpipas kamachikuq kanaypaq.
9 # Hch 7.14. Chaynaqa, utqayman kutispa taytanchikta nimuychik: Churiki Joseymi kaynata nin: “Egipto nacionpi kamachikuq kanaypaqmi Dios churaykuwan, utqayman qawaykuwanaykipaq hamuy. 10Gosén llaqtapim yachanki churikikunawan, willkaykikunawan, ovejaykikunawan, vacaykikunawan hinaspa lliw kapuqnikikunawanpas. 11Kaypim lliw aylluykikunamanwan mikuchisqayki, manam imaykichikpas pisinqachu. Pichqa wataraqtaqmi muchuyqa kanqa”, nispa.
12Wawqey Benjaminwan qamkunam testigo kankichik kaykuna rimasqaymanta. 13Chaynaqa, willamuychik taytayman Egipto nacionpi kamachikuq kasqaymanta hinaspa tukuy qawasqaykichikmantapas. ¡Utqayman rispa taytayta kayman pusamuychik! nispa.
14Chaynata niruspanmi wawqen Benjaminwan abrazanakuykuspa waqakurqaku. 15Llapallan wawqenkunata muchaykuspam abrazaykuspa waqarqa. Chayraqmi wawqenkunaqa Joseywan rimanakurqaku.
16Joseypa wawqenkuna hamurusqanku noticia rey Faraonpa palacionman chayaruptinmi Faraonpas chaynataq kamachikuyninpi yanapaqninkunapas kusikurqaku. 17Chaymi Joseyta Faraón nirqa:
Wawqekikunata nimuy: “Uywayki-chikman kawsayta cargakuspa Canaán lawman kutiychik, 18hinaspa taytaykichiktawan llapa aylluykichikta pusamuychik. Egiptopi allinnin allpatam qosqaykichik, kay nacionpi allinnin kawsaykunatam mikunkichikpas.
19Wawqekikunata kamachiy kay Egiptopi carretakunata apaspa churinkuta, warminkuta chaynataq taytaykichiktapas apamuspa hampukamunankupaq. 20Ama imankumantapas llakikuchunkuchu, kay Egipto nacionpi allinnin kaqkunam paykunapaq kanqa”, nispan.
21Chaymi Israelpa churinkuna chaynata ruwarqaku. Joseymi carretakunata qoykurqa rey Faraonpa kamachisqanman hina, qoqawcharqataqmi kutistin mikunankupaqpas. 22Llapanmanmi mudana pachatapas qoykurqa, Benjaminmanmi ichaqa kimsa pachak qollqetawan pichqa mudana fino pachata qoykurqa.
23Taytanmanñataqmi chunka asnopi Egipto nacionpa allinnin kaqkunata apachirqa, chunka china asnopiñataqmi kawsaykunata cargarqa, apachirqataqmi taytanpaq qoqawtapas hamustin ñanpi mikunanpaq. 24Wawqenkunata aviaspanmi José nirqa:
Yanqañataq ñanpi piñanakuwaqchik, nispa.
25Chaymi Egipto nacionmanta lloqsispanku Canaán lawpi taytanku Jacobpa kasqanman chayarurqaku. 26Hinaspam willakurqaku:
¡Joseyqa kawsachkasqam! ¡Lliw Egipto nacionpi kamachikuqmi kasqa! nispanku.
Hinaptinmi Jacobpa sonqon yaqa wañunankama tukukurqa, willasqankuta llullapaq hapisqanrayku. 27Chaymi Joseypa tukuy kunasqanta taytankuman willarqaku. Joseypa apachisqan carretakunata qawaykuspam Jacobqa cheqappaq hapispa kusikurqa. 28Hinaspam Israel nirqa:
Kunanmi ichaqa cheqappaqña hapini, ¡churiy Joseyqa kawsasqamiki! Chaynaqa, rispay tupaykamusaq manaraq wañukuchkaspay, nispan.