Parallel

Génesis 4

4
Abelta Caín wañurachisqanmanta
1Adanmi warmin Evawan puñurqa hinaptinmi wiksayakuruspan qari wawata wachakururqa, paytam #4.1 Hebreo simipi Caín ninanqa “tarikusqa” ninanmi.Caín nispa suticharqa, chaymi Eva nirqa:
Tayta Diospa munasqanman hinam huk qari wawata wachakuruni, nispa.
2Huktawan wiksayakuruspanmi huk qari wawata wachakurqa. Paytam Abel nispa suticharqa. Cainmi karqa chakra llamkaq, Abelñataqmi karqa oveja michiq.
3Cainmi watakunapa risqanman hina, chakranpi tarpusqan kawsaykunamanta apamurqa Tayta Diosman ofrendata qonanpaq. 4#Heb 11.4.Abelpas piwin ovejankunamantam wiran kaqta apamurqa. Chaymi Abelpa ofrendanta Tayta Dios chaskirqa. 5Cainpa ofrendantam ichaqa mana chaskirqachu, hinaptinmi Caín sinchita piñakururqa rikchayninpas hukmanyanankama. 6Chaymi Cainta Tayta Dios nirqa:
¿Imanasqataq piñakurunki?
¿Imanasqataq rikchaynikipas hukmanyarun? 7Allinta ruwaspaqa ¿manachum chaskisqa kawaq? Mana allinta ruwaptikim ichaqa hucha hichpallaykipiña kachkan wichirachisunaykipaq. Chaywanpas qamqa atiwaqmi chay hucha atipayta, nispa.
8 # Mt 23.35; Lc 11.51; 1~Jn 3.12. Huk punchawmi wawqen Abelta Caín nirqa:
Hakuchik purikuq, nispa.
Hinaspanmi chakraman chayarachispan maqachkaspalla wawqen Abelta wañurachirqa. 9Hinaptinmi Cainta Tayta Dios tapurqa:
¿Maypitaq wawqeki Abel kachkan? nispa.
Cainñataqmi nirqa:
Maypiya kakunpas.
¿Wawqey waqaychaqchu ñoqa karqani? nispa.
10Hinaptinmi Tayta Dios nirqa:
¿Imatataq kayta ruwarunki? Wawqekipa allpaman chaqchusqayki yawarninmi justicia ruwanaypaq qaparispa qayakamuwan. 11Wawqekipa yawarnin chaqchusqaykimantam kunan ñakasqa kaspa kaymanta qarqosqa kanki. 12Chakrata llamkaptikipas manam rurupusunkichu. Mana imayuqmi kay pachapi pakan-pakanlla purinki, nispa.
13Chaymi Tayta Diosta Caín nirqa:
Llumpay hatunmi ñakawaynikiqa, mana aguantay atinam. 14Kunanmi kay allpamanta qarqoruwanki, qayllaykimantapas pakan-pakanchá mana imayuq mana llaqtayuq purisaq, pipas tariwaqniychá wañurachiwanqa, nispa.
15Ichaqa Tayta Diosmi nirqa:
Pipas wañuchisuqnikiqa qanchis kutikama castigasqam kanqa, nispa.
Hinaspanmi Tayta Dios churarqa Cainman huk señalta, pipas tarispanqa mana wañurachinanpaq. 16Cainmi Tayta Diospa qayllanmanta lloqsispan Nod allpapi yacharqa, Nodqa tarikurqa Edenpa inti qespimunan lawninpim.
Cainpa mirayninkunamanta
17Cainmi warminwan puñururqa hinaptinmi wiksayakuruspa qari wawata wachakurqa, paytam Enocwan suticharqa. Cainmi huk llaqtata hatarichispan churin Enocpa sutinwan suticharqa. 18Enocmi churyarqa Iradta, Iradñataqmi Mehujaelta, Mehujaelñataqmi Metusaelta, Metusaelñataqmi Lamecta. 19Lamecmi iskay warmiwan casarakurqa, hukninmi karqa Ada, hukninñataqmi Zila. 20Adam Jabalta wachakurqa, paypa mirayninkunam carpapi yachaspa animalkuna uywaq karqaku. 21Jabalpa wawqenmi karqa Jubal, paymi karqa arpatawan qenata tocaqkunapa taytan. 22Zilapas Tubal-caintam wachakurqa, paymi karqa broncemanta fierromanta herramientakuna ruwaq. Tubal-cainpa paninmi karqa Naama.
23Huk punchawmi warminkunata Lamec nirqa:
Ada, Zila nisqayta uyariwaychik,
warmiykuna uyariychik:
Huk qaritam #4.23 Heridaruwaptin nisqantaqa ninkutaqmi kiriruwaptin nispapas.heridaruwaptin wañurachini,
huk joventañataqmi maqaruwaptin wañurachini.
24Cainta wañuchiq qanchis kutikama castigasqa kaptinqa,
Lamecta wañuchiqqa qanchis chunka qanchisniyuq kutikamam castigasqa kanqa, nispa.
Adanpa kimsa kaq churinmanta
25Adanmi huktawan warmin Evawan puñururqa hinaptinmi wiksayakuruspa huk qari wawata wachakurqa, paytam #4.25 Hebreo simipi Set ninanqa “paymi qowarqa” ninanmi.Setwan sutichaspan nirqa: Cainpa wañuchisqan Abelpa rantinpim huk qari wawata Dios qoykuwan, nispa.
26Chaymantam Setpapas qari churin nacerurqa, paytam Enós nispa suticharqa. Chay punchawkunamantam runakunaqa Dios qayakuyta qallaykurqaku.