Parallel

Génesis 35

35
Jacobta Dios bendecisqanmanta
1 # Gn 28.11-17. Jacobtam Dios nirqa:
Bet-el lawman rispayki chaypi yachamuy, chaypitaq ñoqapaq altarta ruwamuy. Ñoqam kani wawqeki Esaumanta lluptichkaptiki rikuriqniki Dios, nispa. 2Chaymi Jacobqa ayllunkunata hinaspa llapallan paywan kaqkunata nirqa:
Llapa idolokunata wischuychik hinaspa chuyanchakuychik, bañakuspa pachaykichiktapas mudakuychik, 3hinaspa hatariychik Bet-el lawman rinanchikpaq, chaypim llakiypi rimapayawaqniy Diospaq altarta ruwamusaq, paymi purisqaykunapi ñoqawan karqa.
4Chaymi Jacobman llapa idolokunata chaynataq rinrinkupi aretekunatapas apamurqaku, hinaptinmi Siquem llaqtapa hichpan encina sachapa sikinpi Jacob pamparurqa. 5Chaymanta ripuptinkum muyuriqninku llaqtakunaman Diosmanta hamuq hatun manchakuy yaykururqa, chaynapim Jacobpa churinkunata manaña qatirqakuchu.
6Jacobmi llapallan runankunapiwan “Luz” sutiyuq llaqtaman chayarurqaku, chaypa huknin sutinmi karqa Bet-el, chayqa Canaán allpapim tarikun. 7Altarta chaypi ruwaruspanmi, chay sitiota #35.7 Hebreo simipi Bet-el ninanqa “Bet-el llaqtapa Diosnin” ninanmi.El-Bet-elwan suticharqa, wawqenmanta lluptichkaptin chaypi Dios rikuriykusqanrayku. 8Chaypitaqmi Rebecapa uywaqnin Deborapas wañukurqa, hinaptinmi Bet-el llaqtapa hichpan encina sachapa sikinpi pamparurqaku, chayraykum chay sachata Jacob suticharqa #35.8 Hebreo simipi Alón-bacut ninanqa “Waqakuna encina sacha” ninanmi.“Alón-bacut” nispa.
9Chaypim Diosqa huktawan Jacobman rikuriykurqa, Padan-aram lawmanta kutimuptin, hinaspam payta bendecispan 10#Gn 32.28.nirqa:
Jacobmi sutiki karqa,
ichaqa manañam Jacobñachu kanqa,
aswanqa Israelñam sutikiqa kanqa, nispa.
Chaynatam Jacobta Israelwan Dios suticharurqa. 11#Gn 17.4-8.Diosqa nirqataqmi:
Ñoqaqa Tukuy Atiyniyuq Diosmi kani,
churikikunayá achkallaña kachun ancha mirayniyuq kanaykipaq,
achka nacionkunam miraynikimanta lloqsinqa,
qanmantam reykuna hatarinqa.
12Abrahamman chaynataq Isaacman qosqay allpatam
qanmanpas hinaspa miraynikikunamanpas qosaq, nispa.
13Chay sitiopi Jacobwan rimaruspan Dios pasakuptinmi, 14#Gn 28.18-19.Jacobñataq chay rimasqanku sitiopi huk suytu rumita sayachirqa, hinaspam chay rumipa hawanman aceitetawan vinota talliykurqa Diosllapaqña sapaqchananpaq. 15Chaymi Jacobqa maymi Dioswan rimasqanku sitiota “Bet-elwan” suticharqa.
Raquelpa wañukusqanmanta
16 # Jer 31.15. Bet-elmanta rispa Efrata llaqtaman hichpaykuchkaptinkum Raquelpa wachakunan tiempo chayaramurqa, hinaptinmi llumpayta ñakarirqa. 17Wachakuspa sinchita ñakariptinmi partera nirqa: Ama manchakuychu, kay wawaykipas qarim kasqa, nispa.
18Chaymi Raquelqa wañuy patanpiña kachkaspan “Benoni” nispa suticharqa, hinaspam wañukurqa. Jacobñataqmi #35.18 Hebreo simipi Benjamín ninanqa “Ancha kuyasqa wawa” ninanmi.Benjaminwan suticharqa.
19Raquel wañukuptinmi Efrata llaqtaman riq ñanpi pamparurqaku. Efratapa huknin sutinqa Belenmi. 20Jacobmi Raquelpa sepulturanpa hawanpi rumikunata perqarqa, chaymi kunan punchawkama Raquelpa sepulturanpi señal hina kachkan. 21Israelmi chaymanta lloqsispan Edar torrepa waklawninpi carpanta sayachirqa. 22Chay allpapi Israel yachachkaptinmi, taytanpa churiwachan Bilhawan Rubén puñururqa. Chayta yacharuspanmi Israel llumpayta piñakururqa. Jacobpa churinkunam karqa chunka iskayniyuq.
Jacobpa churinkunamanta
(1~Cr 2.1-2)
23Leapi Jacobpa piwi churinmi Rubén, qatiqninkunañataqmi Simeón, Leví, Judá, Isacar hinaspa Zabulón. 24Raquelpi churinkunañataqmi Joseywan Benjamín. 25Raquelpa criadan Bilhapi churinkunañataqmi Danwan, Neftalí. 26Leapa criadan Zilpapi churinkunañataqmi Gadwan Aser. Kaykunam Jacobpa qari churinkuna, Padan-aram lawpi naceqkuna.
Isaacpa wañukusqanmanta
27 # Gn 13.18. Chaymantam Jacob chayarurqa taytan Isaacpa kasqan Mamre lawpi Arba llaqtaman, chay llaqtapa huknin sutinmi karqa Hebrón. Chaypim ñawpaqta Abrahampas chaynataq Isaacpas yacharqa. 28Isaacqa pachak pusaq chunka watankamam kawsarqa. 29Payqa sinchi yuyaqñam wañukurqa, hinaspam ñawpaq taytankunaman huñukuykurqa. Chaymi churinkuna, Esauwan Jacob pamparurqaku.