Parallel

Génesis 30

30
1Raquelmi qolluq kasqanrayku ñañanmanta envidiakuspan Jacobta nirqa:
Wawakunata qoway mana chayqa wañurusaqmi, nispa.
2Jacobñataqmi Raquelpaq piñakuspan nirqa:
Diosmi qolluqta ruwasurqanki, ñoqaqa manam Dioschu kani wawata qonaypaqqa, nispa.
3Chaymi Raquel nirqa:
Kayqaya criaday Bilha, paywan puñuy, moqoypi wachakuptin paypa wawankuna waway hina kananpaq, nispa.
4Chaynapim Jacobman criadan Bilhata Raquel qoykurqa churiwachan kananpaq, hinaptinmi Bilhawan Jacob puñurqa. 5Chaymi wiksayakuruspan Jacobpa qari churinta wachakurqa. 6Chaymi Raquel nirqa:
Qayakusqayta uyariykuwaspam Diosqa allin arreglota ruwaykuwan, hinaspam huk qari wawata qoykuwan, nispa.
Chayraykum #30.6 Hebreo simipi Dan ninanqa “allin arreglo” ninanmi.Danwan suticharqa.
7Huktawanmi Raquelpa criadan Bilha wiksayakururqa Jacobpa churinta, hinaspam iskay kaq qari wawanta wachakurqa. 8Chaymi Raquel, nirqa:
Anchatam ñañaywan atipanakurqani, hinaspam venceruni, nispa.
Chayraykum #30.8 Hebreo simipi Neftalí ninanqa “piñanakuy” ninanmi.Neftaliywan suticharqa.
9Leañataqmi manaña wachakuspan criadan Zilpata churiwachan kananpaq Jacobman qoykurqa. 10Chaymi Leapa criadan Zilpa Jacobpa churinta wiksayakuruspan qari wawata wachakurqa. 11Hinaptinmi Lea nirqa:
Suertem kayqa, nispan.
Chayraykum #30.11 Hebreo simipi Gad ninanqa “suerteyuq” ninanmi.Gadwan suticharqa.
12Huktawanmi Leapa criadan Zilpa Jacobpa qari churinta wachakururqa. 13Chaymi Lea nirqa:
Kusikuyniymi kayqa, warmikunapas kusikuyniyuqmi niwanqakum, nispa.
Chayraykum #30.13 Hebreo simipi Aser ninanqa “kusisqa” ninanmi.Aserwan suticharqa.
14Rubenmi trigo rutuy tiempopi mandrágoras sutiyuq frutata chakrapi tarirurqa, hinaspam maman Leaman aparqa, hinaptinmi Leata Raquel nirqa:
Ama hina kaspa wawaykipa apamusqan mandrágoras frutaykita qoykuway, nispan.
15Leañataqmi nirqa:
¿Qosayta qechuruwachkaspaykipas wawaypa apamusqan mandrágoras frutataraqchu qechuruwayta munachkanki? nispan.
Hinaptinmi Raquel nirqa:
Jacobchiki kunan tuta qanwan puñunqa, wawaykipa apamusqan mandrágoras fruta qowasqaykimanta, nispa.
16Chaymi tarden chakramanta Jacob kutimuchkaptin Lea taripaykuspan nirqa:
Kunan tutaqa ñoqawanmi puñunki, wawaypa apamusqan mandrágoras frutawanmi alquilaruyki, nispa.
Chaymi Jacobqa chay tuta Leawan puñurqa. 17Leapa mañakuynintam Dios uyarirqa. Chaymi Jacobpa churinta wiksayakuruspa pichqa kaq qari wawanta wachakurqa. 18Chaymi Lea nirqa:
Qosayman criadayta qoykusqayraykum kay wawata Dios qoykuwan, nispa.
Chayraykum #30.18 Hebreo simipi Isacar ninanqa “premio” ninanmi.Isacarwan suticharqa.
19Huktawan Jacobpa churinta wiksayakuruspanmi soqta kaq qari wawanta Lea wachakururqa. 20Hinaspam nirqa:
Diosmi allin regalota qoykuwan. Kunanmi ichaqa qosay kuyawanqa soqta kutikamaña qari churinkunata wachakusqayrayku, nispa.
Chaymi #30.20 Hebreo simipi Zabulón ninanqa “allin qawaykuy” ninanmi.Zabulonwan suticharqa.
21Chaymantam Lea wachakururqa warmi wawata, paytam Dinawan suticharqa. 22Diosmi ichaqa Raquelmanta mana qonqarurqachu, chaymi mañakuyninta uyarispan wachakuq kananpaq yanaparqa. 23Wiksayakuruspam qari wawata wachakururqa, hinaspam nirqa:
Penqakuyniytam Dios chinkarachin, nispa.
24Hinaspam #30.24 Hebreo simipi José ninanqa “aswantaraq qoykuway” ninanmi.Joseywan suticharqa:
Tayta Diosyá qoykuwachun huk qari wawatawan, nispa.
Jacobwan Labán engañanakusqankumanta
25Joseyta Raquel wachakuruptillanmi Labanta Jacob nirqa:
Aviawayña llaqtayman ripukunaypaq, 26chaynataq warmiykunatawan churiykunatapas. Paykunaraykum servirqayki, qamqa yachankim imaynam servisqayta, nispa.
27Chaymi Labán nirqa:
Ama hina kaspaykiyá amaraq ripukuychu, qawakuykunim qamrayku Tayta Dios bendeciwasqanta. 28Niykuway ¿haykatataq ganakuyta munanki? ñoqaqa pagapusqaykim, nispa.
29Hinaptinmi Jacob nirqa:
Yachankim imaynam qam servisqayta chaynataq imaynatam animalnikikunata waqaychasqaytapas. 30Manaraq chayamuptiyqa asllam kapusurqanki. Kaypi kasqaymantam ichaqa Tayta Dios bendecisuptiki achkallataña mirarun. ¿Haykapiñamá kikiypa aylluypaqqa llamkasaq? nispa.
31Chaymi Labán nirqa:
¿Imatataq paganayta munanki? nispa.
Hinaptinmi Jacob nirqa:
Ama imatapas pagawaychu. Kunan nisqayta “allinmi” niptikiqa, kaqllam ovejaykikunata michimusaq. 32Ñoqam kunan kanchaykita rispa llapallan cheqchi ovejakunata, muru ovejakunata chaynataq llapallan malta yana carnerokunata rakimusaq, muru cabrakunatawan cheqchi cabrakunatapas rakisaqtaqmi, chaykunam pagoy kanqa.
33Qanmanta pagoy chaskinay punchaw chayamuptinmi qawanki kanchaypi cabrakunaqa cheqchikunalla hinaspa murukunalla kasqanta chaynataq carnerokunapas yanakunalla kasqanta, mana chayna kaptinqa suwapaqmi hapiwanki. Chaynapim honrado kasqayta yachawanki, nispa.
34Labanñataqmi nirqa:
Arí allinmi, nisqaykiman hinayá kachun, nispa.
35Hinaspam chay punchawllapi allqa chivatokunata, chaynallataq yuraqniyuq muru cabrakunatapas Labán rakirqa. Yana malta carnerokunatapas rakirqataqmi, chaykunatam michinankupaq churinkunaman qoykurqa. 36Chaymi chay animalkunata qatirqaku Jacobpa kasqanmanta kimsa punchaw puriyta. Jacobñataqmi Labanpa wakin ovejankunata hinapi michirqa.
37Chaymi Jacob kiswar sachamanta, almendra sachamanta hinaspa castaño sachamanta kaspikunata kuchuruspan chay kaspikunapa qaranta raya-rayata chustururqa. 38Hinaspam animalkunapa yaku tomanan artesakunapa hichpanpi churarurqa, chaymi animalkuna yaku tomaq rispanku chaypi muyanakuqku.
39Chay kaspikunapa ñawpaqninpi muyanakuspam allqakunata, cheqchikunata hinaspa murukunata wachaqku. 40Chay uñakunata rakispanmi Labanpa allqa animalninkunapa, yana animalninkunapa chimpanman churarqa. Kikinpa animalninkunataqa manam Labanpa animalninkunawanqa chaqruchirqachu.
41Chaymi poqosqa wiran animalkuna chichukuptin, chay kaspikunata Jacob churaq animalkunapa yaku tomananpa ladonpi, chaynapi chay kaspikunapa ñawpaqninpi chichukunankupaq. 42Umpu animalkuna hamuptinñataqmi mana churaqchu, chaymi chay umpukuna Labanpaq karqa, poqosqankunañataqmi Jacobpaq.
43Chaynapim Jacobqa anchallataña apuyarurqa. Animalninkunapas, criadonkunapas, camellonkunapas hinaspa asnonkunapas anchallataña mirarapurqa.