Parallel

Génesis 27

27
Churinkunata Isaac bendecisqanmanta
1Isaacmi yuyaqyaruspan rampa-rampallataña qawakurqa, chaymi huk punchaw piwi churinta qayaspan nirqa:
Churilláy Esaú, nispa.
Esauñataqmi nirqa:
¿Imata taytáy? nispa.
2Hinaptinmi Isaac nirqa:
Yuyaqyaruniñam, manam haykapi wañukunaytapas yachakunichu. 3Chaynaqa, flechaykitawan arcoykita aparikuspayá purun animalta hapirapamuway. 4Hinaspayá gustawasqan mikuyta ruwarapamuway, mikuykuspay manaraq wañukuchkaspa bendicionniyta qoykunaypaq, nispa.
5Rebecañataqmi uyarichkarqa Esauman taytan Isaacpa imakunam nisqanta. Chaymi purun animal hapiq Esaú pasaptin, 6wawan Jacobta Rebeca nirqa:
Uyariramunim wawqeki Esauman taytaykipa kayna nisqanta: 7“Purun animalta hapiramuspa mikuyta yanurapamuway, mikuykuspay manaraq wañuruchkaspa bendicionniyta qoykunaypaq”, niqta. 8Chaynaqa, wawalláy, kay kamachisqayta kasuway: 9Kanchamanta iskay allinnin chivatochakunata aparamuy, hinaptin taytaykipa gustasqan mikuyta yanuramusaq. 10Qamñataqmi taytayki mikuykunanpaq apaykunki, manaraq wañukuchkaspa bendeciykusunaykipaq, nispa.
11Chaymi maman Rebecata Jacob nirqa:
Wawqey Esauqa pelosapam, ñoqam ichaqa mana pelosapachu kani, 12taytay qonqayta llapchaykuwaspa musyaruwaptinchá burlakuqpaq hapiwaptin bendecisqa kanaymantaqa aswan ñakasqa karuyman, nispa.
13Hinaptinmi maman nirqa:
Sichum ñakasuptikiqa chay ñakaynin ñoqaman chayawachun, qamqa kasuwaspayki ñoqapa nisqayta apamuy, nispa.
14Chaymi chivatochakunata Jacob aparamuspan mamanman qoykuptin qosanpa gustasqan mikuyta yanuramurqa. 15Chaymantam Rebecaqa piwi wawan Esaupa waqaychasqan allinnin pachankunata hurqoramuspan Jacobta pacharachirqa. 16Uña cabrakunapa qaranwanñataqmi matankantawan makinkunata wankirurqa. 17Hinaspam yanumusqan mikuytawan tantata wawan Jacobman qoykurqa.
18Chaymi taytanman apaspan Jacob nirqa:
Taytáy, nispa.
Isaacñataqmi nirqa:
¿Imata? ¿Mayqan churiytaq kachkanki? nispa.
19Chaymi Jacob nirqa:
Ñoqaqa piwi churiki Esaumi kachkani, imam niwasqaykitam ruwaramuni; chaynaqa tiyaykuspayá kay hapimusqay animalmanta mikuy ruwamusqayta mikuykuspa bendicionnikita qoykuway, nispa.
20Hinaptinmi churinta Isaac nirqa:
¿Imaynataq ratollaqa hapiramurqanki? nispa.
Jacobñataqmi nirqa:
Yupaychasqayki Tayta Diosmi ñawpaqniypi rikuriykachirqa, nispa.
21Chaymi Isaac nirqa:
Llapchaykunaypaq asuykamuway, cheqapchu churiy Esaú kanki icha manachu, nispa.
22Jacob asuykuptinmi taytan Isaac llapchaykuspan nirqa:
Voznikiqa Jacobpa vozninmi, makikikunam ichaqa Esaupa makinkuna, nispa.
23Manam Jacobtaqa reqsirqachu makinkuna Esaupa hina pelosapallaña kasqanrayku, bendeciykuchkaspanñam 24huktawan tapurqa:
¿Cheqaptachu churiy Esaú kanki? nispa.
Jacobñataqmi nirqa:
Ñoqam kani, nispa.
25Chaymi Isaac nirqa:
Churilláy, asuykachimuway hapimusqaykita mikuykuspay bendicionniyta qoykunaypaq, nispa.
Chaymi asuykachiptin mikurqa, vinota-pas qoykuptinmi tomarqa. 26Chaymantam Isaac nirqa:
Churilláy asuykamuspa muchaykuway, nispa.
27 # Heb 11.20. Jacobmi taytanman asukuspan muchaykurqa, hinaptinmi taytanñataq churinpa pachanta muskiykurqa, chaymi bendecispan kaynata nirqa:
Kayqa churiypa asnayninmi,
Diospa bendecisqan campopa asnayninmanmi rikchakun.
28Diosyá qosunki cielomanta parata
chaynataq allin cosecha qoq allpata,
trigotapas vinotapas mana pisiyta.
29 # Gn 12.3. Nacionkunam qamta servisunki,
llapa runakunam qayllaykipi kumuykunqaku.
Aylluykikunapim munaychakunki,
aylluykikunapa mirayninkunam ñawpaqnikipi kumuykunqaku.
Ñakasuqnikikuna ñakasqa kachun,
bendecisuqnikikuna bendecisqa kachun, nispa.
30Jacobta taytan Isaac bendeciyta tukuruptillanmi hinaspa taytanpa ñawpaqninmanta Jacob lloqsiruptillanmi, wawqen Esauqa animal hapimusqanmanta chayaramurqa. 31Esaupas mikuy yanumusqanta aparamuspanmi taytanta nirqa:
Hatariy taytáy, hapimusqayta mikuykuy chaynapi bendicionnikita qoykuwanaykipaq, nispa.
32Chaymi taytan Isaac nirqa:
¿Pitaq qam kanki? nispa.
Hinaptinmi Esaú nirqa:
Ñoqaqa piwi churiki Esaumi kani, nispa.
33Chaymi Isaac sinchita hukmanyaruspan nirqa:
Chaynaqa, ¿pitaq hapimusqanta aparamuwarqa? Manaraq chayamuchkaptikim mikuruniña. Bendicionniytapas paymanmi qoykuniña, chaynaqa payñam Diospa bendecisqan kanqa, nispa.
34Esaumi taytanpa nisqanta uyariy-kuspan llumpayllataña waqaspan qaparirqa:
Taytáy, ñoqatapas bendeciykuwayá, nispa.
35Chaymi Isaac nirqa:
Wawqekim sakrillawan hamuruspam qampa bendicionnikita chaskirun, nispa.
36 # Gn 25.29-34. Hinaptinmi Esaú nirqa:
Iskay kutitañam engañaruwan, puntatam piwi kayniypa derechonta qechuruwarqa, kunanñataqmi bendicionniyta qechuruwan. ¿Manachum chayrayku sutinpas #27.36 Jacob ninanqa “qechukuq” ninanmi.Jacob? ¿Manachum ñoqatawan bendeciykuwankiman? nispa.
37Isaacñataqmi nirqa:
Jacobtam churaruni qampa hawaykipi munaychakunanpaq, llapa aylluykikunapas paytam servinqaku, trigotapas vinotapas paymanmi qoykuni. Chaynaqa, churilláy ¿imatañataq qanman qoykiman? nispa.
38 # Heb 12.17. Chaymi Esaú nirqa:
¿Taytáy, chullallachu bendicionniki? nispa.
Hinaspanmi Esaú waqaspa qaparirqa:
¡Taytáy, ñoqatapas bendeciykuwayá! nispa.
39 # Heb 11.20. Chaymi Isaac nirqa:
Yachasqayki allpapas
manam anchataqa rurunqachu,
manataqmi parapas allintaqa chayanqachu.
40 # 2~R 8.20; 2~Cr 21.8. Espadaykimantam kawsanki,
wawqekitam servinki.
Yugota pakiruq toro hina lluptikuspam
wawqekipa munaychakuyninmanta librakunki, nispa.
Jacobpa lluptikusqanmanta
41Jacobta taytan bendeciykusqanraykum Esaú llumpayta cheqnikuruspan kaynata tantearqa: “Taytay wañuruptinmi wawqey Jacobta wañurachisaq”, nispa.
42Esaupa rimapakusqanta Rebecaman willaykuptinkum Jacobta qayachispan nirqa:
Wawqeki Esaumi wañurachisunaykipaq tanteachkan. 43Chaynaqa, wawalláy, kay nisqayta kasuway: Harán llaqtapi turiy Labanpa wasinman ayqekuy. 44Chaypiyá wawqekipa sonqon tiyanankama yachamuy, 45tukuy ima ruwasqaykikunata wawqeki qonqanankama, chayñam qayachimusqayki. Manam munanichu iskaynikichik huk punchawllapi wañurunaykichikta, nispa.
46Chaymantam Isaacta Rebeca nirqa: