Parallel

Génesis 13

13
Abrammanta Lot rakikusqanmanta
1Abrammi warmintin llapa imanta aparikuspan Egiptomanta Neguev lawman kutimurqa, paywantaqmi sobrinon Lotpas kutimurqa. 2Abramqa apu runam karqa, animalninkunapas, qorinpas, qollqenpas achkallañam kapurqa. 3Neguev lawmantam allimanta kutirqa ñawpaq yachasqan Bet-elkama. Chay sitioqa tarikurqa Bet-elmanta Haiman rinapim. 4Chaypim ñawpaqta altar ruwasqanpi Tayta Diosta yupaycharqa.
5Abrampa sobrinon Lotpapas karqam ovejankuna, vacankuna chaynataq carpankunapas. 6Chaymi huk hawaqllapi kuska yachanankupaq allpa manaña hayparqachu animalninku achka-achka kasqanrayku. 7Chaynapim Abrampa michiqninkuna Lotpa michiqninkunawan piñanakuqku. Chaypitaqmi cananeokunapas, ferezeokunapas yacharqaku. 8Hinaptinmi Lotta Abram nirqa:
Ñoqanchikpiqa amayá piñanakuyqa kachunchu, nitaq michiqninchikkunapipas, ñoqanchikqa aylluntinmi kanchik. 9Kayqaya allpaqa ñawpaqnikipi. Mañakuykim ñoqamanta rakikunaykipaq. Ichoq lawman riptikiqa alleq lawmanmi risaq, alleq lawman riptikiñataqmi ichoq lawman risaq, nispa.
10 # Gn 2.10. Hinaptinmi Lot qawarirqa Jordán mayupa qechwankunata Zoar llaqtakama yakuyuq kasqanta, Tayta Diospa huertan hinaraq kasqanta, Egipto allpamanraqmi rikchakurqa. Chaynaqa karqa Sodomatawan Gomorrata Tayta Dios manaraq purmarachichkaptinmi. 11Chaymi Lot akllakuykurqa Jordán mayupa qechwankunata, hinaspam intipa qespimunan lawman ripukurqa. Chaynapim rakinakururqaku. 12Abrammi Canaán allpapi yacharqa, Lotñataqmi qechwa law llaqtakunapi yacharqa hinaspanmi kaypi chaypi carpanta sayachistin Sodoma llaqtakama chayarurqa. 13Sodomapi runakunaqa llumpay mana allin runakunam karqaku, Tayta Diospa contranpim millakuypaq kaqkunata ruwaspa anchata huchallikuqku.
14Lot sapaqchakuruptinmi Abramta Tayta Dios nirqa:
Maymi kasqaykimanta hanay lawta, uray lawta, intipa qespimunan lawta, chaynallataq intipa seqaykunan lawtapas qawariy. 15#Hch 7.5.Kay qawasqayki allpatam qanmanwan miraynikikunaman wiña-wiñaypaq qosqaykichik. 16Miraynikikunatam ñutu allpata hinaña mirachisaq, manam pipas yupayta atinqachu. 17Hatarispayki kay allpata patan-patan muyumuy, kay allpatam qosqayki, nispa.
18Chaymi Abramqa carpanta astarqa Hebrón lawpi Mamre sutiyuq runapa encina sachankunapa kasqanman, chaypim Tayta Diosta yupaychananpaq huk altarta ruwarqa.