Parallel

Génesis 12

12
Abramta Dios qayasqamanta
1 # Hch 7.2-3; Heb 11.8. Abramtam Tayta Dios nirqa:
Llaqtaykimanta, aylluykimanta hinaspa taytaykipa wasinmanta lloqsiy, maymi ñoqapa qawachisqay allpaman rinaykipaq.
2Miraynikikunamantam hatun nacionta hatarichisaq,
bendecisqaykim, ancha reqsisqatam ruwasqayki,
qamraykum llapa runakunatapas bendecisaq.
3 # Gl 3.8. Bendecisuqnikikunatam bendecisaq,
ñakasuqnikikunatam ñakasaq.
Qamraykum kay pachapi
llapallan ayllukunatapas bendecisaq, nispa.
4Chaymi Abramqa Tayta Diospa nisqanman hina lloqsirqa, Lotpas paywanmi rirqa. Abrammi qanchis chunka pichqayuq watanpi kachkaspan Harán llaqtamanta lloqsirqa. 5Abrammi Canaán lawman rispan warmin Saraita pusarqa. Sobrinon Lotpas paywanmi rirqa. Aparqataqmi tukuy imankunatapas chaynataq Haranpi yachaspa animalkuna, runakuna rantisqantapas, hinaspam Canaanman chayarurqaku. 6Chay allpanta pasaruspanmi Abram chayarurqa Siquem llaqtapi yupaychana sitiokama, chaymi tarikun More lawpi encina sachapa kasqanpi. Chaypiqa cananeokunam yacharqaku. 7#Hch 7.5; Gl 3.16.Chaypim Abramman Tayta Dios rikuriykuspan nirqa:
Miraynikikunamanmi kay allpata qosaq, nispa.
Hinaptinmi rikuriykuqnin Tayta Diosta yupaychananpaq huk altarta chaypi ruwarqa. 8Chaymantam pasakurqa Bet-elpa waklawnin intipa qespimunan law orqoman, hinaspam carpanta chaypi hatarichirqa, chay kasqanmantam Bet-el llaqta rikukurqa intipa seqaykunan lawpi, Hai llaqtañataqmi intipa qespimunan lawpi. Chaypim Tayta Diospaq altarta ruwaspan payta hatuncharqa. 9Abrammi chay sitiomanta lloqsispan kaypi chaypi samastin Neguev lawman chayarurqa.
Egipto nacionman Abram chayasqanmanta
10Canaán allpapi yachachkaptinmi llumpay muchuy karqa, chayraykum Egipto nacionman Abram ripukurqa chaypiña yachananpaq. 11Egiptoman chayaykuchkaspanmi warmin Saraita nirqa:
Qamqa kuyayllapaq warmim kanki. 12Chaynaqa, Egipto runakunam qawaykususpayki ninqaku “payqa warminmi” nispanku. Hinaspachá wañurachiwanqaku qamtañataqchá kawsachisunki. 13#Gn 20.2; 26.7.Mana wañuchiwanankupaqyá paniy kasqaykita ninki, chaynapi qamrayku allin kanaypaq hinaspa kawsanaypaq, nispa.
14Egipto nacionman Abram chayaruptinmi, Egipto runakuna qawarqaku Saraiqa kuyayllapaq warmi kasqanta. 15Faraonta kamachikuyninpi yanapaqninkunapas kuyayllapaq warmi kasqanta qawaykuspankum palacioman pusarqaku.
16Sarairayku allinta chaskiykuspankum Abramman qoykurqaku ovejankunata, vacankunata, asnonkunata, camellonkunata chaynataq criadonkunatawan criadankunatapas. 17Tayta Diosñataqmi Abrampa warmin Sarairayku, Faraonta wasinpi kaqkunatawan hatun ñakariykunawan onqorachirqa. 18Chaymi Abramta qayaspan Faraón nirqa:
¿Imatataq kayta ruwaruwanki? Saraqa warmikitaq kasqa ¿imanasqataq mana willawarqankichu? 19¿Imaynanpitaq paniymi nirqanki? Yaqallam paywan casarakuruni; chaynaqa kayqaya kay warmiki, pusaspa kaymanta ripuy, nispa.
20Chaymi runankunata Faraón kamachirqa Abramtawan warminta hinaspa tukuy kapuqnintinta pusaspa aviamunankupaq.