Parallel

Génesis 11

11
Torreta Babelpi hatarichisqankumanta
1Chay punchawkunapiqa llapallankum kay pachapi huk simillata rimarqaku. 2Intipa qespimunan lawmanta lloqsispankum Sinar lawpi huk pampata tariruspanku chaypi yacharqaku. 3Huk punchawmi ninakurqaku: Ladrillokunata ruwaspa hornopi kañasunchik, nispa.
Chaymi rumikunapa rantinpi ladrillokuna servikurqa. Breañataqmi mezclapa rantinpi servikurqa.
4Chaymantam ninakurqaku:
Huk llaqtata hatarichisun, cielokama haypaq torretawan perqarusunchik, chaynapi ancha reqsisqa kananchikpaq. Yanqañataq tukuy hinastinman kay pachapi cheqeruchwanchik, nispanku.
5Ichaqa Tayta Diosmi uraykamuspan runakunapa ruwasqan llaqtata chaynataq torretapas qawaykurqa. 6Chaymi Tayta Dios nirqa:
Kay runakunaqa hukllam kachkanku, rimayninkupas hukllataqmi, chayraykum kay ruway qallarisqankutaqa mana imapas sayachiyta atinmanchu. 7Chaynaqa, uraykuspanchikyá rimayninkuta chaqwaramusun, chaynapi rimasqankuta mana entiendenakunankupaq, nispa.
8Chaynatam runakunata maymi kasqankumanta Tayta Dios tukuy hinastinman cheqerachirqa, hinaptinmi ruway qallarisqankuta saqerurqaku. 9Chayraykum chay llaqtata #11.9 Hebreo simipi Babel ninanqa “chaqwa” ninanmi.Babelwan suticharqaku, runakunapa rimayninta Tayta Dios chaypi chaqwarusqanrayku, hinaspam kay pachapi tukuy hinastinman cheqerachirqa.
Sempa mirayninkunamanta
(1~Cr 1.24-27)
10Kaykunam Sempa mirayninkuna: Pachak watayuqña Sem kachkaptinmi churin Arfaxad nacerqa, iskay wataña sinchi parapa usyaramusqan qepanta. 11Arfaxadpa nacesqanmantam Sem kawsarqa pichqa pachak watataraq, chay watakunapim qarikunata warmikunata churyarqa.
12Arfaxadmi kimsa chunka pichqayuq watanpi kachkaspan Salata churyarqa. 13Salapa nacesqanmantam Arfaxad tawa pachak kimsayuq watataraq kawsarqa, chay watakunapim qarikunata warmikunata churyarqa.
14Salam kimsa chunka watanpi kachkaspan Heberta churyarqa. 15Heberpa nacesqanmantam Salaqa tawa pachak kimsayuq watataraq kawsarqa, chay watakunapim qarikunata warmikunata churyarqa.
16Hebermi kimsa chunka tawayuq watanpi kachkaspan Pelegta churyarqa. 17Pelegpa nacesqanmantam Heberqa tawa pachak kimsa chunka watataraq kawsarqa, chay watakunapim qarikunata warmikunata churyarqa.
18Pelegmi kimsa chunka watayuq kachkaspan Reuta churyarqa. 19Reupa nacesqanmantam Pelegqa iskay pachak isqonniyuq watataraq kawsarqa, chay watakunapim qarikunata warmikunata churyarqa.
20Kimsa chunka iskayniyuq watanpim Reuqa churyarqa Serugta. 21Serugpa nacesqanmantam Reuqa iskay pachak qanchisniyuq watataraq kawsarqa, chay watakunapim qarikunata warmikunata churyarqa.
22Serugmi kimsa chunka watanpi kachkaspan Nacorta churyarqa. 23Nacorpa nacesqanmantam Serugqa iskay pachak watataraq kawsarqa, chay watakunapim qarikunata warmikunata churyarqa.
24Nacormi iskay chunka isqonniyuq watanpi kachkaspan Tareyta churyarqa. 25Tareypa nacesqanmantam Nacorqa pachak chunka isqonniyuq watataraq kawsarqa, chay watakunapim qarikunata warmikunata churyarqa.
26Tareymi qanchis chunka watayuq kachkaspan Abramta, Nacorta hinaspa Haranta churyarqa.
Tareypa mirayninkunamanta
27Tareypa mirayninkunam kaykuna. Tareypa churinkunam karqa Abram, Nacor hinaspa Harán. Haranpa churinñataqmi karqa Lot. 28Haranqa taytan Tareymantapas puntataraqmi wañukurqa, maymi nacesqan Caldea law Ur llaqtapi. 29Abrammi casarakurqa Saraiwan, Nacorñataqmi Milcawan. Haranmi karqa Milcapawan Iscapa taytan. 30Saraiqa qolluq kasqanraykum mana wawayuq karqa.
31Tareymi lloqsirqa Caldea lawpi Ur llaqtamanta Canaán lawman rinanpaq, hinaspam pusarqa churin Abramta warmintinta, chaynataq Haranpa churin Lottapas; Lotqa karqa Tareypa willkanmi. Harán llaqtaman chayaruspankum chaypi yacharqaku. 32Tareymi iskay pachak pichqayuq watanpi kachkaspan Harán llaqtapi wañukurqa.