Sv. Matevž 6:26-34 CHR

Sv. Matevž 6:26-34 CHR

26Poglejte ptice pod nebom: ne sejejo in ne žanjejo in tudi ne spravljajo v žitnice, in Oče vaš nebeški jih živi. Mar niste vi veliko več od njih? 27Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo postavi svoji primakniti en komolec? 28In za obleko čemu skrbite? Poglejte lilije na polju, kako rastejo: ne trudijo se in ne predejo; 29#1 Kr 10,4–7; 2 Let 9,3–6pravim vam pa, da se tudi Salomon v vsej slavi svoji ni oblekel kakor teh ena. 30Če pa travo na polju, ki danes stoji in jo jutri vržejo v peč, Bog tako oblači, mar ne bo mnogo bolj vas, maloverni? 31Ne skrbite torej in ne govorite: Kaj bomo jedli? ali kaj bomo pili? ali kaj bomo oblekli? 32Kajti vsega tega iščejo pogani. Saj Oče vaš nebeški ve, da vsega tega potrebujete. 33Ampak iščite najprej kraljestva Božjega in njegove pravičnosti, in vse to vam bo pridano. 34Ne skrbite torej za jutri; kajti jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Dosti ima vsak dan svojega zla.

Free Reading Plans and Devotionals related to Sv. Matevž 6:26-29