Sv. Matevž 4:18-22 CHR

Sv. Matevž 4:18-22 CHR

18 # Mr 1,16–20; Lk 5,2–11; Jn 1,40–42 Hodeč pa ob morju Galilejskem, ugleda Jezus dva brata: Simona, ki se imenuje Peter, in Andreja, brata njegovega, da mečeta mreže v morje; bila sta namreč ribiča. 19In jima reče: Pojdita za menoj, in naredil bom, da bosta lovca ljudi. 20Ona pa precej popustita mreže in gresta za njim. 21In gredoč odtod dalje, ugleda druga dva brata: Jakoba, sina Zebedejevega, in Janeza, brata njegovega, v ladji z Zebedejem, nju očetom, da popravljata mreže svoje, in ju pokliče. 22Ona pa precej popustita ladjo in očeta svojega in gresta za njim.