Sv. Matevž 26:36-46 CHR

Sv. Matevž 26:36-46 CHR

36 # Mr 14,32–42; Lk 22,40–46 Tedaj pride z njimi Jezus v ograd, ki se imenuje Getsemane, in reče učencem: Sedite tu dotlej, da grem tja in pomolim. 37In vzemši s seboj Petra in Zebedejeva dva sina, se začne žalostiti in trepetati groze. 38Tedaj jim reče: Žalostna je duša moja do smrti; ostanite tukaj in čujte z menoj. 39In odšedši malo dalje, pade na obraz svoj in moli, govoreč: Oče moj, ako je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene; toda ne kakor hočem jaz, ampak kakor ti. 40In pride k učencem in jih najde speče, ter reče Petru: Torej niste mogli ene ure z menoj prečuti? 41Čujte in molite, da ne zajdete v izkušnjavo; duh je sicer voljan, ali meso je slabo. 42Zopet odide drugič in moli, govoreč: Oče moj, ako ne more ta kelih iti mimo mene, nego da ga pijem, zgodi se volja tvoja. 43In ko se vrne, zopet jih najde speče, bile so jim namreč oči utrujene. 44In pustivši jih, odide zopet in moli v tretje, govoreč zopet iste besede. 45Potem pride k učencem svojim in jim reče: Spite dalje in počivajte! Glej, ura se je približala, in Sin človekov se izdaja grešnikom v roke. 46Vstanite, pojdimo! Glejte, izdajalec moj je blizu.

Free Reading Plans and Devotionals related to Sv. Matevž 26:36-39