Sv. Matevž 20:34 CHR

Sv. Matevž 20:34 CHR

34Jezus pa, ganjen usmiljenja, se dotakne njunih oči. In precej izpregledata, in šla sta za njim.