Sv. Matevž 2:1-23 CHR

Sv. Matevž 2:1-23 CHR

1Ko se je pa Jezus rodil v Betlehemu Judejskem, v dneh Heroda kralja, glej, pridejo modrijani z Jutrovega v Jeruzalem, 2govoreč: Kje je kralj Judov, ki se je narodil? Kajti videli smo zvezdo njegovo na Jutrovem, pa smo prišli, da se mu poklonimo. 3Ko pa to zasliši kralj Herod, se prestraši in ves Jeruzalem z njim. 4In zbere vse višje duhovnike in pismarje ljudstva ter jih izprašuje, kje se ima Kristus roditi. 5Oni mu pa reko: V Betlehemu na Judejskem, kajti tako je pisano po preroku: 6 # Mih 5,1 »In ti Betlehem, zemlja Judova, nikakor nisi najmanjši med knezi Judovimi, kajti iz tebe pride vojvoda, ki bo pasel ljudstvo moje, Izraela.« 7Tedaj pokliče Herod skrivaj modrijane in poizve od njih natanko, kdaj se je zvezda prikazala. 8In pošlje jih v Betlehem, rekoč: Pojdite in skrbno vprašujte po detetu, a ko ga najdete, sporočite mi, da tudi jaz pridem in se mu poklonim. 9Oni pa, ko so slišali kralja, odidejo. In glej, zvezda, ki so jo bili videli na Jutrovem, gre pred njimi, dokler ne pride in se ne ustavi nad mestom, kjer je bilo dete. 10Ko pa ugledajo zvezdo, se razvesele s silno velikim veseljem. 11In pridejo v hišo in vidijo dete z Marijo, materjo njegovo, in padejo na tla ter se mu poklonijo, in odpro zaklade svoje ter mu darujejo darove: zlato in kadilo in miro. 12In ker jih Bog v spanju opomni, naj se ne vračajo k Herodu, odidejo po drugi poti v svoj kraj. 13Ko so pa oni odpotovali, glej, prikaže se angel Gospodov Jožefu v spanju, rekoč: Vstani in vzemi dete in mater njegovo, pa beži v Egipt in ostani tam, dokler ti ne povem, kajti Herod bo iskal deteta, da bi ga pogubil. 14On pa vstane in vzame dete in mater njegovo po noči in pobegne v Egipt, 15#Oz 11,1in ostane tam do Herodove smrti, da se izpolni, kar je rekel Gospod po preroku, ki pravi: »Iz Egipta sem poklical sina svojega.« 16Tedaj se Herod, videč, da so ga modrijani prekanili, zelo raztogoti ter pošlje in pomori po Betlehemu in po vsej okolici njegovi vse dečke, stare po dve leti in manj, po času, ki ga je natanko poizvedel od modrijanov. 17Tedaj se je izpolnilo, kar je rekel prerok Jeremija, govoreč: 18 # Jer 31,15 »Glas se je slišal v Rami, jok in velik krik, Rahel je plakala za svojimi otroki in ni se dala utolažiti, ker jih ni.« 19Ko je pa Herod umrl, glej, prikaže se v spanju angel Gospodov Jožefu v Egiptu, rekoč: 20Vstani in vzemi dete in mater njegovo in pojdi v zemljo izraelsko, kajti pomrli so, ki so detetu stregli po življenju. 21On pa vstane in vzame dete in mater njegovo in pride v zemljo izraelsko. 22Ko pa sliši, da kraljuje v Judeji Arhelaj namesto Heroda, očeta svojega, se zboji tja iti; ko ga pa Bog v spanju opomni, krene v kraje galilejske; 23#Mr 1,24; Lk 2,39; Jn 1,45in prišedši tja, se nastani v mestu, ki se imenuje Nazaret, da se izpolni, kar je rečeno po prerokih: »Nazarečan se bo imenoval.«

Free Reading Plans and Devotionals related to Sv. Matevž 2:1-4