Sv. Matevž 14:22-33 CHR

Sv. Matevž 14:22-33 CHR

22 # Mr 6,45–51; Jn 6,15–21 In precej prisili učence svoje, naj stopijo v ladjo in se sami prepeljejo na drugo stran, on pa medtem razpusti množice. 23In razpustivši množice, odide sam posebej na goro molit. Ko pa nastane noč, je bil tu sam. 24Ladja pa je plula že sredi morja, in valovi so jo premetavali, kajti veter je bil nasproten. 25Ob četrti straži po noči pa odide Jezus k njim, hodeč po morju. 26In ko ga učenci ugledajo hodečega po morju, se ustrašijo in reko: Prikazen je! in od strahu zakriče. 27Jezus pa jih takoj ogovori in reče: Bodite srčni! Jaz sem, ne bojte se! 28Peter mu pa odgovori in reče: Gospod, če si ti, ukaži mi, naj pridem k tebi po vodi. 29On pa veli: Pridi! In Peter stopi iz ladje in gre po morju, da pride k Jezusu. 30Ko pa vidi, da je veter močan, se uplaši, in ko se začne potapljati, zavpije, rekoč: Gospod, otmi me! 31Jezus pa precej iztegne roko in ga prime ter mu reče: Malovernež, čemu si dvomil? 32In ko stopita v ladjo, veter utihne. 33Tisti pa, ki so bili v ladji, pristopijo ter se mu poklonijo, govoreč: Resnično si Sin Božji!

Free Reading Plans and Devotionals related to Sv. Matevž 14:22-25