Sv. Matevž 1:18-25 CHR

Sv. Matevž 1:18-25 CHR

18 # Lk 2,1–7 # Lk 1,27 Jezusa Kristusa rojstvo je bilo pa tako: Ko je bila mati njegova Marija zaročena z Jožefom, se pokaže, preden sta se sešla, da je noseča od svetega Duha. 19Jožef pa, njen mož, ker je bil pravičen in je ni hotel očitno osramotiti, jo je sklenil skrivaj zapustiti. 20In ko je to premišljeval, glej, prikaže se mu v spanju angel Gospodov, rekoč: Jožef, sin Davidov, ne boj se vzeti k sebi Marije, žene svoje; kajti kar se je v njej zarodilo, je od svetega Duha. 21#Lk 1,31Rodila pa bo sina, in imenuj ime njegovo Jezus, zakaj on odreši ljudstvo svoje njih grehov. 22Vse to pa se je zgodilo, da se izpolni, kar je rekel Gospod po preroku, ki pravi: 23 # Iz 7,14 »Glej, devica bode noseča in bo rodila sina, in imenovali bodo ime njegovo Emanuel,« kar se tolmači: Bog z nami. 24Ko se pa prebudi Jožef iz spanja, stori, kakor mu je angel Gospodov ukazal, in vzame k sebi ženo svojo. 25#Lk 2,21In ni je spoznal, dokler ni rodila sina, in dal mu je ime Jezus.

Free Reading Plans and Devotionals related to Sv. Matevž 1:18-21