Sv. Lukež 7:13 CHR

Sv. Lukež 7:13 CHR

13In ko jo Gospod ugleda, se mu zasmili in ji reče: Ne jokaj!