Sv. Lukež 5:12-15 CHR

Sv. Lukež 5:12-15 CHR

12 # Mt 8,2–4; Mr 1,40–45 In zgodi se, ko je bil v enem ondotnih mest, da je tu, glej, mož ves gobav; in ko ugleda Jezusa, pade na obraz in ga zaprosi, rekoč: Gospod, če hočeš, me moreš očistiti. 13In iztegnivši roko, se ga dotakne in reče: Hočem, bodi očiščen! In precej so mu prešle gobe. 14#3 Mz 14,1–32In on mu naroči, naj nikomur ne pove, marveč pojdi, mu veli, pokaži se duhovniku in daruj za očiščenje svoje, kakor je ukazal Mojzes, njim za pričevanje. 15Toda govorica o njem se je še tem bolj razglaševala, in velike množice so se zbirale, da bi ga poslušali in da bi jih ozdravljal njih bolezni.