Sv. Janez 14:27 CHR

Sv. Janez 14:27 CHR

27Mir vam zapuščam, mir svoj vam dajem; ne dajem vam jaz, kakor daje svet. Ne bodi vam srce plašno in boječe.