II Korinčanom 3:6 CHR

II Korinčanom 3:6 CHR

6#Jer 31,31ki nas je storil tudi zmožne, da smo služabniki nove zaveze, ne črke, ampak Duha; kajti črka ubija, a Duh oživlja.

Free Reading Plans and Devotionals related to II Korinčanom 3:6