I Janez 2:17 CHR

I Janez 2:17 CHR

17In svet gine in poželenje njegovo; kdor pa dela voljo Božjo, ostane vekomaj.

Free Reading Plans and Devotionals related to I Janez 2:17