Ježiš, potrebujem Ťa

Deň 1 z 2 • Čítanie na dnes

Zamyslenia
V dnešnej dobe sme preplnení nami samými. Ani si to neuvedomujeme, ale čo zúfalo potrebujeme, je byť naplnení Kristom. Často je dokonca ťažké rozpoznať, aké odlišné sú naše cesty od Jeho ciest a pritom nezáleží, v akej rodine sme vyrastali — či kresťanskej alebo nekresťanskej. Nadobudli sme totiž návyky, správanie, myšlienkové vzory a argumentáciu z mnohých iných zdrojov ako Ježiš Kristus bez toho, aby sme o tom vôbec vedeli a to z dôvodu hriechu prebývajúceho v nás a tiež preto, že sme vyrástli v cirkvi zasadenej v danej kultúre.

Pavlov cieľ bol takýto: "Žiť pre mňa znamená Kristus." (Filipanom 1,21). Pavol nežil celý svoj život pre Krista. Začal s tým, až keď sa stretol s Ježišom na ceste do Damasku a On ho usvedčil z jeho hriechu. Až potom, vďaka Božej milosti, pochopil, kým Ježiš naozaj je (Skutky 9,1-19). Urobte Ježiša samotného svojou modlitbou a volajte k Nemu. Poproste Ježiša, aby vám dal schopnosť hľadať najskôr Jeho tak, ako nám to káže v Matúšovi 6,25-33.

"Ježiš, potrebujem Ťa. Nedokážem zvládnuť svoj život bez Teba.

Ježiš, pre mňa nie si len krásnou predstavou, zoznamom príkazov a zákazov, doktrínou, či kauzou. Potrebujem Ťa a chcem Ťa! Chcem Ťa poznať lepšie ako kohokoľvek iného v mojom živote — ako moju rodinu, mojich známych, môjho najlepšieho priateľa — dokonca ako mňa samého. Chcem, aby si bol so mnou, priamo tu, hneď teraz. Túžim sedieť vedľa Teba, tráviť život v Tvojej prítomnosti, položiť Ti všetky otázky, ktoré trápia moju myseľ a moje srdce. Chcel by som sa k Tebe rozbehnúť, položiť si hlavu na Tvoje plece a vyliať Ti svoje srdce. Chcel by som, aby si ma objal a povedal mi pravdu — aj tú, ktorá sa ťažko počúva. Potrebujem Tvoju pomoc, Tvoju milosť, Tvoje milosrdenstvo. Nedokážem svoj život zvládnuť sám."

Na záver si dnes prečítajte Matúša 6,25-33. Zajtra vám ponúkneme ďalšiu modlitbu, ktorú sa budete môcť modliť každý deň tak dlho, ako budete potrebovať.