Utrpenie

4 dni

Utrpenie je základnou časťou Kresťanskej viery - 2. Timotejova 3,12. A vaša Božská odozva rastie cez stretávanie sa s Bohom a meditovanie nad Jeho Slovom. Ked si zapamätáte nasledujúce verše, posmelia vás do Božskej odozvy na utrpenie. Nechajte si zmeniť život učením sa Písma! Zrozumiteľný systém na učenie sa Písma naspamäť nájdete na http://www.MemLok.com

Vydavateľ

O vydavateľovi

Vyše 500000 dokončení