Dôvera

4 dni

Dôvera, že vám Boh odpustil, je Božím zámerom! Vaša dôvera rastie stretávaním Boha a meditovaním nad Jeho Slovom. Keď si zapamätáte naledujúce verše, pomôžu vám zotrvávať v dôvere Bohu celý váš život. Nechajte si zmeniť život naučením sa veršov z Písma! Zrozumiteľný systém na učenie sa Písma nájdete na www.MemLok.com

Vydavateľ

O vydavateľovi

Vyše 500000 dokončení