Poslušnosť

2 týždne

Ježiš Sám povedal, že kto Ho miluje poslúcha Jeho učenie. Nezáleží čo Ťa nás to osobne stojí, na našej poslušnosti záleží Bohu. Plán čítania "Poslušnosť" Vás prevedie, tým čo Písmo hovorí o poslušnosti: Ako udržať integritu mysle, úlohu milosti, ako nás poslúchanie oslobodzuje a žehná naše životy, a ďalšie.

Vydavateľ

O vydavateľovi

Vyše 500000 dokončení