Múdrosť

12 dní

Písmo nás vyzýva k hľadaniu múdrosti, ktorá je nadovšetko. V tomto pláne, každý deň objavíte niekoľko veršov, ktoré hovoria priamo o múdrosti.—Čo to je, prečo je dôležitá a ako ju budovať.

Vydavateľ

Chceli by sme sa poďakovať Immersion Digital, tvorcom Glo Bible, za zdieľanie tohto prispôsobiteľného plánu. Použitím Glo Bible môžete ľahko vytvoriť takýto plán a ešte mnoho ďalších. Pre viac informácií, prosím, navštívte: www.globible.com

O vydavateľovi

Vyše 250000 dokončení